Tvořivé odpoledne s rodiči

10.12.2013 08:26

Jako každý rok se před 1. adventní nedělí konaly „vánoční dílničky“ v mateřské školce, na I. stupni a letos také na II. stupni základní školy. Na tuto akci jsou srdečně zváni rodiče a příbuzní našich žáků, kteří tu společně s nimi a jejich učiteli zhotovují všelijaké vánoční dekorace, ozdoby a dárky. Samozřejmě také adventní věnce, věnce na vchodové dveře, svícny a různé závěsy z přírodních materiálů. Všechny tyto výrobky jsou poté nabídnuty k prodeji na vánočních trzích při příležitosti Rozsvěcení vánočního stromečku. Výtěžek z jejich prodeje je určen na nákup pomůcek, odměn a vzdělávacích her pro děti MŠ a žáky ZŠ.

Vyrábění s rodiči ve školce a na I. stupni je už téměř tradicí. Konání této akce pro rodiče žáků II. stupně bylo přijato také s celkem pěkným úspěchem, nejen co se počtu příchozích týče. Učitelky, rodiče a jejich děti si užili pohodovou vánoční atmosféru s koledami a vůní cukroví, zhotovili spoustu výrobků – veselé barevné truhličky, receptáře, notýsky pro zapomnětlivé, vánoční dekorace, kofoláčky, krásné svícny a spoustu dalšího. Příjemně strávené odpoledne a podvečer si při odchodu pochvaloval snad každý. A nejeden rodič spolu s učiteli žasl nad tím, jak se jeho „puberťák“ dokázal zapálit pro takovou činnost.

Prostřednictvím školních novin bychom rádi poděkovali všem zúčastněným rodičům i jejich dětem, zejména p. Botekové, za veškerý materiál, nápady, perníčky a úžasnou perníkovou chaloupku, která byla vydražena na Adventní zábavě v Bečově nad Teplou. Poděkování také patří zúčastněným učitelkám – p. J. Dobiášové, p. A. Kubincové a K. Dobiášové.