Oprava a modernizace učebny přírodopisu

30.08.2013 10:33

Během prázdnin se díky projektu „Řemeslo má zlaté dno“ proměnila k nepoznání naše učebna přírodopisu.

Již během minulého školního roku byla do učebny nainstalována interaktivní tabule a vyměněno osvětlení. O prázdninách pak došlo na výměnu podlahové krytiny, byla provedena  nová elektroinstalace a vymalována třídy. Poté dorazil nový nábytek – lavice, židle, skříň a katedra. Novinkou je speciální stůl určený k provádění laboratorních prací, zejména pro práci s mikroskopem. 

Od letošního školního roku budeme pracovat také s novými mikroskopy a novými pomůckami pro mikroskopování. Žáci tak mohou získat nové poznatky pozorováním přírodnin a pracovat s moderními  pomůckami, které nám doposud chyběly. 

Ing. Mgr. Jiřina Dobiášová