Archeologie

19.06.2013 10:29

Dne 18. 6. jsme byli na zámku v Bečově n/T. Prohlíželi jsme si zámek, byli jsme i tam, kde se vykopal relikviář svatého Maura. Poté jsme si mohli vyzkoušet, co archeologové dělají. Byly dvě možnosti. Za 1. jsme si mohli vyzkoušet třeba kousky nádob, co ti archeologové našli a  2. varianta byla, že si můžeme vyzkoušet  vykopat kámen z hlíny. Já si vyzkoušel druhou možnost. Pracovali jsme pomocí štětce a dláta a s tím jsme vykopávali ty kameny,  trvalo nám to asi 30 minut.  Když jsme to vykopali, tak 2 pánové nám ty kameny odhrnuli, jestli pod nimi něco není. Pod mým kamenem nic nebylo. Po tomto jsme dostali diplomy a šli jsme zpátky do školy na zbylé hodiny.

Ríša Kočí, 6. ročník

Dne 18. června se 6. ročník zúčastnil programu HISTORIE POD POVRCHEM. Nejdříve nás paní průvodkyně dovedla do zadní části hradu, řekla nám něco o historii a pak nás vybavila helmou, tužkou a cedulkou s nápisem  EXPERT. Po vybavení nás dovedla do kaple, kde se našel Relikviář svatého Maura. Byly tam krásné gotické fresky.  Podlaha v tomto místě byla ještě původní. Potom jsme šli do malého kinosálu, kde jsme se usadili a paní průvodkyně nám  ukázala prezentaci o archeologii, název byl ARCHEOLOGIE DESTRUKČNÍ – VYKOPÁVKY.

Archeologové prý vše vyfotí a nakreslí. Nalézají také hroby, v Dolních Věstonicích našli 2 muže a 1 ženu. Žena měla červenou hlavu.

Do hrobu pohřbívali lidi ve skrčené poloze. V Čelákovicích se našel spoutaný upír s otočenou hlavou, hlava se jim otáčela, protože když chtěl ten upír vylézt, tak hlava mu šla do země a tělo nahoru. Nebo se také dělávalo, že jim do hrobu dali noviny, a dokud je nepřečetl, nemohl vylézt. Problém byl, že upíři neuměli číst. Závěrečná práce se mi líbila asi nejvíce. Paní průvodkyně nám řekla, ať se pokusíme nakreslit střep vázy. Kluci mezitím něco vykopávali. Pak nám paní průvodkyně rozdala pracovní list a certifikát.  Tento den se mi líbil.

Valérie Svačinová, 6. ročník